WinKnj - Program za evidentiranje fizičnega ter elektronskega gradiva

WinKnj je program za računalniško evidentiranje fizičnega ter elektronskega gradiva, s poudarkom na funkcionalnostih prilagojenih šolskim knjižnicam. Zaradi fleksibilne zasnove pa je idealen za vodenje specialnih knjižnic (podjetja, ustanove, glasbene šole, ipd.).

WinKnj deluje v okolju Windows.


Tehnologija

 • SQL baza (strežnik)
 • odjemalec/strežnik
 • TCP/IP komunikacija - možnost povezave odjemalca s strežnikom preko lokalne mreže, preko interneta za potrebe povezave podružnic
 • spletni strežnik
 • večuporabniško (več uporabnikov dela hkrati, možnost dodelitve različnih stopenj privilegijev uporabnika)
 • oddaljena pomoč (VNC; stranka se povezuje k nam)
 • avtomatsko posodabljanje programa preko interneta
 • možna izdelava lastnih skript za spletno knjižnico (tečejo na ločenem, namenskem strežniku, kjer ima šola npr. svoje spletne strani)
 • možnost avtomatskega ahriviranja
 • visoka stopnja nadgradljivosti in prilagajanja zahtevam uporabnikov

Moduli

 • uporabniki
 • katalogizacija
 • izposoja
 • statistike
 • spletna knjižnica
 • knjižnica-inventura

Uporabniki

 • šifrant krajev

osnovne funkcije (standardne v večini modulov, zato v nadaljevanju ne bodo več posebej omenjene):


 • vnos, spreminjanje, brisanje, vnos izbranega podatka v več zapisov naenkrat
 • 2 načina pogleda: tabela (z možnostjo spremembe vrstnega reda in velikosti polj) in maska
 • iskanje (večkriterijsko filtriranje zadetkov)
 • sortiranje po poljih (naraščajoče/padajoče/privzeto; v tabeli)
 • WYSIWYG izpis šifranta (zadetkov)
 • uporabniško prilagajanje izpisa (izdelava/sprememba vzorca - template ali spreminjanje končnega izpisa - preview)
 • poljubno število verzij istega izpisa
 • izvoz izpisa v več formatov (e-mail, pdf, html, excel, slika,...)
 • iskanje besedila na predogledu izpisa
 • izvoz šifranta (npr. za analize v Excelu)
 • možnost dodelitve gesla za dostop do spletne knjižnice
 • slike uporabnikov
 • šifrant pošt
 • šifrant uporabnikov

dodatne funkcije šifranta uporabnikov:


 • takojšnje tiskanje nalepk (z varčevanjem papirja)
 • odloženo tiskanje nalepk (z varčevanjem papirja in dodatnim filtriranjem)
 • dodatne kode uporabnikov (možnost več izkaznic/kod, ki so lahko črtne, magnetne, RFID)
 • zgodovina opomb
 • uvoz uporabnikov
 • prenos uporabnikov v drugo skupino
 • izpis izposojenega gradiva
 • izpis zgodovine izposoje uporabnika
 • šifrant skupin uporabnikov

dodatne funkcije šifranta skupin uporabnikov:


 • anonimizacija skupine, skrite skupine, prenosi iz skupin
 • odgovorna oseba za obveščanje
 • izpis uporabnikov v skupini
 • izpis seznama zamudnikov v skupini

Katalogizacija

A) Naslovi:


 • šifrant vrste medijev
 • šifrant statistinih skupin
 • šifrant vrst gradiva
 • UNIMARC šifrant (definicije vnosnih polj)
 • katalogizacija

dodatne funkcije katalogizacije:


 • 3 načini vnosa naslova
 • 2 načina prenosa iz vzajemnih baz (COBISS, lastna WinKnj)
 • vnos/odpis enot
 • vnos slike platnice (iz datoteke, iz video naprave, iz skenerja ali fotoaparata, prenos iz COBISS - a)
 • vnos digitalnega gradiva (multimedijske datoteke, dokumenti, ...)
 • vgrajen črkovalnik (Spell Checker)
 • poljubna vnosna polja (možnost definicije poljubnega šifranta)
 • možnost avtomatskega dodajanja novih vnosov v šifrant
 • iskanje po vseh poljih (indeksirana je vsaka baseda v katalogu, ki je daljša od 3 znake)
 • iskanje po kriterijih (osnovna polja + 5 uporabniško definiranih)
 • takojšnje tiskanje nalepk (z varčevanjem papirja)
 • odloženo tiskanje nalepk (z varčevanjem papirja in dodatnim filtriranjem)
 • izpis novosti

B) Enote


 • šifrant lokacij
 • šifrant postavitev
 • slike postavitev
 • šifrant oznak dobave
 • šifrant skupin
 • možnost definiranja skrite skupine, ki se ne prikazuje v redni izposoji
 • inventarna knjiga

Izposoja

 • nastavitve (šifrant storitev, ceniki, nastavitve izposoje) glede na skupino uporabnika (lastnost uporabnika), skupino enot (lastnost enote), vrsto gradiva (lastnost naslova); nastavlja se: izposoja dni, izposoja do datuma, max. število podaljševanj, možnost rezervacije, prepoved izposoje, minimalno število enot,...
 • ročna, čitalec črtne kode, RFID, magnetne kartice
 • rezervacije
 • blagajna
 • izpis seznama izposojenega gradiva
 • izpis seznama bralcev, ki imajo določen naslov
 • zgodovina izposoje bralca
 • zgodovina izposoje enote
 • zgodovina izposoje naslova
 • izpis ukaznih črtnih kod za čitalec za zmanjšanje potrebe uporabe tipkovnice

Statistike

 • izposoja po skupinah uporabnikov, naslovih, vrsta gradiva, statističnih skupinah, lokacijah, postavitvah
 • dnevnik izposoje
 • OLAP (vrtilne tabele za izdelovanje poljubnih statistik)
 • statistika gradiva v izdelavi...
 • knjižnicainventura

Spletna knjižnica WinKnj-OPAC

 • vgrajena v WinKnj program
 • OPAC katalog (Online Public Access Catalog): iskanje po naslovih, podrobnosti o naslovu, seznam enot (prosto, izposojeno, rok vračila)
 • prikaz slik naslovnic
 • prikaz slik postavitev
 • prenos digitalnega gradiva
 • ob prijavi: pregled izposojenega gradiva, rezervacije

Inventura

 • priprava inventure glede na: območje inventarne številke, datum zadnjega popisa, lokacijo, postavitev, skupino enot, medij, vrsto gradiva, statistično skupino
 • popis inventarja (direkten popis v program ali preko spleta ali preko popisnega lista) in zaključek inventure
 • odpis gradiva (filtriranje nepopisanega gradiva ter avtomatski odpis vsega gradiva, ki ustreza filtrirnim zahtevam; izpis pogrešanega gradiva)
 • inventura je možna med izposojo)

WinKnj Knjižnica - Uporabniki

Uporabniki

WinKnj Knjižnica - Izposoja

Izposoja

WinKnj Knjižnica - Nastavitve izposoje

Nastavitve izposoje

WinKnj Knjižnica - Rezervacija

Rezervacija

WinKnj Knjižnica - Katalogizacija

Katalogizacija

WinKnj Knjižnica - Inventura popis

Inventura popis

WinKnj Knjižnica - Inventurna knjiga

Inventurna knjiga

WinKnj Knjižnica - Blagajna

Blagajna

WinKnj Knjižnica - Definicije vnosnih polj

Definicije vnosnih polj

Izpis

Izpis

WinKnj Knjižnica - Izdelava lastnih skript

Izdelava lastnih skript

WinKnj Knjižnica - Statistična analiza

Statistična analiza

WinKnj - OPAC

WinKnj-OPAC