Prvo letno srečanje uporabnikov WinKnj

15.12.2010

Poročilo 1. letnega srečanja šolskih knjižničark in knjižničarjev, katerih knjižnice so uporabnice programa WinKnj.

Več o srečanju uporabnikov WinKnj


Poslovno sedelovanje

04.03.2010

MordiCom d.o.o. je 4. marca 2010 s Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani sklenil pogodbo o sodelovanju, na osnovi katere bo Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo uporabljal WinKnj za izobraževalne ter raziskovalne namene.